tvorba webu

Proces tvorby nového webu

Než úspěšně vznikne Vaše nová internetová prezentace, celý projekt musí projít několika fázemi. Níže tyto fáze popisuji v jejich ideální posloupnosti tak, aby průběh vytváření s...