Proces tvorby nového webu

Než úspěšně vznikne Vaše nová internetová prezentace, celý projekt musí projít několika fázemi.
Níže tyto fáze popisuji v jejich ideální posloupnosti tak, aby průběh vytváření stránek byl pro mě i pro Vás co možná nejhladší.

Nejlépe již v prvotní poptávce klient popíše, jakou má představu o novém webu.
Pokud je to třeba, společně tuto představu upřesníme.

Rozhodne se, zda bude potřeba vlastní návrh webu od grafika nebo postačí vycházet z dostupných šablon, které upravíme.

V případě šablon navrhnu ideální variantu, a to nejen z hlediska vzhledu ale také udržitelnosti a editovatelnosti.

Pokud klient volí grafiku na míru, pak dodání grafických podkladů je plně na klientovi. Samozřejmě vše je možné průběžně konzultovat.

Klient dodá nezbytné podklady a po úhradě fakturace za první fázi se pustíme do samotného vývoje webu.

Zatímco nasazuji šablonu a ladím na míru tak klient dodává podklady. Čím dříve a celistvěji budou podklady dodané, tím kratší bude celková doba tvorby webu.

Vývoj webu se může i pozastavit v případě, že klient nedodá nezbytné podklady.

Po vlastním vývoji přichází na řadu testování webu. V průběhu vývoje testuji jednotlivé vyvíjené funkcionality. Po ukončení vývoje webu pak ještě otestuji znovu celý web komplexně.

Jakmile web dokončím a otestuji předávám testování klientovi. Pokud něco není ideální, pak dle přání klienta web upravuji.

Po odsouhlasení klientem zpřístupňujeme web pro veřejnost a fakturuji zbývající část za vývoj webu.

Pro více informací navštivte sekci tvorba webu.

Témata: